VISION

– ett levande jämställdhetsarbete

Equalate har tio års erfarenhet av att driva jämställdhetsutveckling tillsammans med människor och företag .

Vi levandegör jämställdhetspolitiska mål och arbetar normkritiskt med cases och dialog för att synliggöra era behov och möjligheter.

Vi kan fallgropar och framgångsfaktorer i arbetet och har sett att mod och motivation är avgörande för att ta steget framåt. Vi är bra på det!

Vi har utbildat 10 000 människor i jämställdhet, mångfald och normkritik och sett hur det lilla kan vara början på det stora. Hur ett ”a-ha” kan vara avgörande för att röra sig mot verklig utveckling.

Vi gillar praktiskt arbete och har sett att det är när vi gör som vi förstår. Människorna är därför vårt viktigaste verktyg.

Vill ni jobba med oss ger vi er kunskap, verktyg och inspiration för att nå era jämställda mål.

Välkomna!

CASES

IMG_0448

Statistiska centralbyrån – Utbildning av likabehandlingsgruppen

1000696_157327877785339_998724842_n

Västerås Pride

sal

Coompanion – styrelseutbildning

hands

Likabehandlingsplanen Live

idrott

Sörmlandsidrotten

barbie

2015 SEKO Mellansverige , Jisus konferensen

UWS

Styrelseledamot i UN Women Sverige

jpv

Jobbpunkt Mimer – ett utvecklingsprojekt ESF

skolen

Eskilstuna, Örebro och Strängnäs kommun

historiska

Statens historiska museer

ljus

Svenska kyrkan – ”Aktör för välfärd” – ESF-projekt

IMG_9422-1

Västerås stads ”Hur levandegör vi Västerås stads jämställdhetsmål?”

TJÄNSTER

Jämställdhet – från mål till verklighet!

Vi går igenom basbegreppen;  jämställdhet och genus och kopplar an till nationella mål samt organisationens egen handlingsplan/policys. En föreläsning som leder oss från mål till verklighet!

Normkritiska metoder och arbetssätt

Vad är normer och normkritik? Vi lär oss att se vinsten med att arbeta med normkritik som verktyg och får ta del av lyckade exempel som inspiration. Vi jobbar praktiskt med cases och värderingsövningar.

 Likabehandling i praktiken

Vi synliggöra hur ett starkt och positivt likabehandlingsarbete kan se ut med bas i diskrimineringslagen. Kunskap, inspiration och metoder för att arbeta praktiskt med likabehandling och tillmötesgå styrdokumentens riktlinjer om likabehandling.

Jämställdhetsintegrering

Utbildning för nämnder och förvaltningar med avstamp i värdegrund och jämställdhetspolicy. Vi fokuserar på bemötande och strategier för jämställda beslut. Vi går från jämställdhetspolitiska mål till praktiskt integreringsarbete i vardagen!

Inkluderande kommunikation och normkritik

Hur hänger dessa ihop och vilka vinster kan vi se? Vi lär oss om diskrimineringslagstiftningen och tittar på exempel där verksamheter lyckats/misslyckats  för att lära oss se fallgropar men också möjligheter!

Härskartekniker

Vad är härskartekniker och hur kan vi bemöta dessa när de sker? Genom teori och praktik få vi kunskap om härskartekniker och motstrategier tränar vi på att agera för allas lika värde och ett klimat fritt från diskriminering.

Be a Genius!

En interaktiv föreläsning om hur jämställdhet kan öka både kreativiteten och lönsamheten i företaget. Vilka attityder och jargonger verkar och kan utmana jämställdheten när det gäller karriär, ledarskap och rekryteringsprocesser?

Likabehandlingsplanen live!

Elevworkshop med fokus på normer och fördomar i klassrummet. Genom interaktiva dramaövningar och rol rollspel undersöker vi normer som kan verka kränkande och diskriminerande och skapar utrymme för en bred och inkluderande norm.

ANLITADE AV

KONTAKT

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande

Vallhallavägen 118

114 41 Stockholm

 

johanna@equalate.se

PRESSRUM

Fotograf: Linda Eliasson

UTMÄRKELSER

Eskilstuna Kommuns Jämställdhetspris 2010

Johanna Lundin tilldelas Eskilstuna Kommuns Jämställdhetspris 2010 med följande motivering:

”Genom lekfulla och interaktiva teateräventyr ger hon pedagoger kunskap och metoder för att träna barn i genusfrågor, empati och personlig integritet för att sedan utmana och inspirera flickor och pojkar att se livets många möjligheter och att växa som individer”

Stenbecksstipendiet 2012

Stenbeckstipendiet delas ut i samarbete med Reach for Change och går till  personer som gör världen bättre för barn i Sverige. Priset tilldelades med följande motivering:

”Johanna Lundin arbetar på  ett framgångsrikt sätt mot de normer och förväntningar kopplade till genus som begränsar barns liv och möjligheter. Genom att visa ett stort socialt engagemang och ett entreprenöriellt driv gör hon skillnad för hundratals barn. Johanna har stor respekt för barns egna åsikter och ser till att barnen är aktiva subjekt i  jämställdhetsarbetet. ”