Organisationsutveckling inom jämställdhet, mångfald och inkludering

OM OSS

Equalate har tio års expertis av att leda organisationsutveckling inom jämställdhet, likabehandling och inkludering.

Vi bygger team med hjälp av våra erfarna konsulter och möter era utmaningar genom lösningsfokuserade processer.

Vi ger kunskap, verktyg och inspiration för faktisk förändring!

VISION

Vi tror på ett hållbart samhälle där jämställdhet och inkludering råder. En persons bakgrund eller identitet ska aldrig stå i vägen för en människas trygghet, utveckling eller möjlighet att verka i ett samhälle. Vi tror att ett sådant samhälle är möjligt! Gör ni?

Var med och bygg det samhälle ni vill se tillsammans med oss!

Mångfaldsdiplomering

Mångfaldsdiplomering ger organisationer kunskap och metoder för att kunna agera för en jämlik arbetsplats, internt och externt. Diplomeringen sker efter utfärdad och godkänd handlingsplan.  Mångfaldsdiplomeringen är framtagen av Equalate AB och godkänd enligt patent och registreringsverket.

MÅNFALDSDIPLOMERING

Vi tar ett helhetsgrepp kring ert jämlikhetsarbete. Vi gör djupgående research, analyserar materialet, utformar utbildning som bottnar i behov och tillsammans tar vi fram en handlingsplan.

FÖRELÄSNINGAR OCH Workshops

Med humor och interaktivitet skapar vi engagemang och motivation att vilja bidra till en jämställd och inkluderderande organistaion. Vi arbetar kontinuerligt med ett normkritiskt och internsektionellt perspektiv.

POLICYGRANSKNING

Vi stödjer er gärna i framtagandet/utveckling av era policys och planer i koppling till jämställdhet, likabehandling och diskriminering. Vi hjälper även till att förankra och levandegöra dokumenten på arbetsplatsen.

Processledning

Vi processleder utvecklingsgrupper inom jämställdhet, likabehandling och mångfald.Våra processer är inkluderande och vi använder demokratiska metoder för att ni ska vara delaktiga hela vägen fram till målet.

Jämställdhetsintegrering

Vi utbildar arbetsgrupper med uppdrag om jämställdhetsintegering ( JiM, JiHU). Vi delar med oss av kunskap och metoder och erbjuder kartläggning av interna och externa kanaler, samt dokumentanalys. 

Utbildningar

Vi skräddarsyr utbildningar inom jämställdhet, likabehandling och mångfald med förankring i politiska mål, lagstiftning och era egna styrdokument. 

Kunder

Kontakta oss gärna

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande