Skip to main content

Organisationsutveckling inom jämställdhet, mångfald och inkludering

OM OSS

Equalate är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom jämställdhet, mångfald och inkludering med femton års erfarenhet av att leda förändringsarbete inom privat och offentlig sektor. Vi arbetar verksamhetsnära och lyssnar in era specifika behov och utmaningar för att stödja er på bästa sätt framåt.

Equalate har ett brett nätverk av konsulter och samarbetar med nordens starkaste leverantörer inom fältet. Vi är experter på att designa och facilitera utbildningar samt göra kartläggningar och policygranskningar. En av våra främsta styrkor är att vi har förmågan att konkretisera och levandegöra lagkrav, mål och idéer i ert vardagliga arbete. Genom åren har vi utvecklat metoder, verktyg och processer och är bra på att leda människor och grupper, och att skapa motivation – vi stödjer er i delar av arbetet, eller leder er hela vägen fram!

VISION

Vi tror på ett hållbart samhälle där jämställdhet och inkludering råder. En människas bakgrund eller identitet ska inte stå i vägen för trygghet, utveckling eller möjlighet att verka i ett samhälle. Vi tror att ett sådant samhälle är möjligt!

Vi arbetar sedan många år tillbaka för att levandegöra den idén och har stöttat hundratals människor och organisationer inom olika sektorer för att nå dit. Vi har sett hur det lilla kan vara början på det stora. Hur ett ”a-ha” kan vara avgörande för att motivera ett helt förändringsarbete. Vi har fina resultat av våra insatser och hoppas att ni vill vara med och bygga det samhälle ni vill se tillsammans med oss!

Mångfaldsdiplomering

Mångfaldsdiplomering ger organisationer kunskap och metoder för att kunna agera för en jämlik arbetsplats, internt och externt. Diplomeringen sker efter utfärdad och godkänd handlingsplan.  Mångfaldsdiplomeringen är framtagen av Equalate AB och godkänd enligt patent och registreringsverket.

Tjänster

MÅNFALDSDIPLOMERING

Vi tar ett helhetsgrepp kring ert jämlikhetsarbete. Vi gör djupgående research, analyserar materialet, utformar utbildning som bottnar i behov och tillsammans tar vi fram en handlingsplan.

FÖRELÄSNINGAR OCH WORKSHOPS

Med humor och interaktivitet skapar vi engagemang och motivation att vilja bidra till en jämställd och inkluderderande organistaion. Vi arbetar kontinuerligt med ett normkritiskt och internsektionellt perspektiv.

POLICYGRANSKNING

Vi stödjer er gärna i framtagandet/utveckling av era policys och planer i koppling till jämställdhet, likabehandling och diskriminering. Vi hjälper även till att förankra och levandegöra dokumenten på arbetsplatsen.

Horisontella principer

Vi stödjer ESF-projekt i att levandegörande de horisontella principerna. Vi erbjuder insatser såsom utbildning, kartläggning samt analys. Vi ger rekommendationer och kvalitetssäkrar policys och dokument.

Jämställdhetsintegrering

Vi utbildar arbetsgrupper med uppdrag om jämställdhetsintegering ( JiM, JiHU). Vi delar med oss av kunskap och metoder och erbjuder kartläggning av interna och externa kanaler, samt dokumentanalys. 

Utbildningar

Vi skräddarsyr utbildningar inom jämställdhet, likabehandling och mångfald med förankring i politiska mål, lagstiftning och era egna styrdokument. 

Kunder

Kontakta oss gärna

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ditt meddelande