Skip to main content

Alla stora och små handlingar räknas, tillsammans flyttar vi fram positionerna i samhället. Alla kan göra någonting!

Mitt i Västerås finns ett rosa hus. Ett kraftfullt hjärta med stöd och skydd, en plats att äntligen få vila på och börja om i. Här har kvinnor och barn skyddats från mäns våld sedan 1986.

Idag knackar jag på.
Dörren är låst och det finns ett högt fönster på dörren så den innanför kan se ut. Vara säker på att inte öppna dörren till någon som de nu skyddar sina boenden från. Jag får ett leende från andra sidan dörren och blir inbjuden. Här är varmt och tryggt. Vi sätter oss och pratar en stund, hur allt började och hur allt är nu.

Under tiden hör jag barnfötter från övervåningen. Jag funderar på vad det barnet utsatts för innan hen kommit hit. Vilken resa som gjorts innan? Hur hade våldet sett ut denna gång? Jag tänker på alla berättelser som bor i detta hus. 40 års tröst, rädslor, tårar och … hopp som ingjutits. Just här har många kvinnor och barn börjat sina nya liv. Utan våld.

Elin Hedén , verksamhetsansvarig, har arbetat på Kvinnohuset Västerås sen 20 år tillbaka, våldet är en del av hennes vardag, sitter i hennes kropp. Alla dessa berättelser hon mött i kvinnor, tjejer och barn hon stöttat och stärkt genom åren. Hur gör hon, tänker jag. Hur gör hon för att orka?

”I tonåren var vi några tjejer som samlades för att stötta, spegla och stärka varandra. Vi såg ett behov av en ny plats och insåg att de plattformar som fanns för mänskliga rättigheter inte var jämställda och inkluderade. Vi hittade till Kvinnohuset och här blev vi kvar, skapade den plats vi själva behövde -Tjejjouren”.

Samtalet idag handlar om kön, makt och våld. Det historiska genombrottet #metoo, där kvinnor och tjejers berättelser äntligen bröt igenom en grå döljande slöja som hindrat oss att få syn på våldets omfattning och möjliggjort osynliggörandet. Det sexuella våldet är det mest könade våldet i samhället, med nästan uteslutande kvinnor som offer och män som förövare.

 • Mäns våld mot kvinnor är den vanligaste orsaken bakom dödsfall i förtid för kvinnor i världen ( WHO)
 • Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Var tredje kvinna har erfarenhet av våld från män (FN, CEDAW)
 • Mäns våld mot kvinnor fastslås som den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle (FN, CEDAW)
 • Mer om sexualbrott och utsatthet: https://tjejjouren.se/tjejguiden/feminism/statistik

Vi pratar om kvinnojourens utveckling och att kvinnojourerna tagits mer på allvar nu än tidigare. 2007 skärptes Socialtjänstlagen och efter den förändringen finns ny kraft i arbetet, innan det var det till stor del eldsjälar inom myndigheten och kvinnojourerna som drev frågan för att de själva tyckte den var viktig, ”Alla broarna är inte klara, det finns fortfarande revor, men det finns en annan tongång och kraft än när kvinnojourerna började.”

Elin trycker också på att det är kvinnan som är Kvinnohusets uppdragsgivare, hennes samtycke till vår hjälp är viktig för oss och en del av vår långa tradition. ”Vi vet att det finns stark oro för att söka hjälp, vi är med och tryggar mamman/kvinnan/tjejen i den processen så att steget att ta kontakt med socialtjänsten inte blir lika svårt”.

Elin lyfter också unga tjejers utsatthet och hur riktade resurser mot tjejer är sparsmakade. Kvinnor har större skydd med bas i socialtjänstlagen och det sjätte jämställdhetsmålet: ”Mäns våld mot kvinnor skall upphöra” med konkreta åtgärder kring hur vi tillsammans skall nå detta mål. Tjejerna är mer oskyddade, det finns en komplex lagstiftning och de blir ofta låsta i sina hem och sina skolor, där våld och ofredande pågår. Elin lyfter också unga tjejers utsatthet i sociala medier, objektifieringen och sexualiseringen som står i vägen för tjejers självbild. Här finns tjejjouren som en ovärderlig mötesplats för att just; stötta, spegla och stärka!

Det blir tyst från övervåningen en stund.
Kanske har barnfötterna tryggt krupit upp och somnat i sin mammas famn? Jag tänker på hur våldet drabbar, inte bara den direkt utsatta, utan alla runt omkring. Hur våldet förgiftar och sprider sig , tar olika uttryck och skapar strategier hos de drabbade för att överleva, men nu kanske detta lilla barn slipper…? Kanske blev du räddad i tid?

Föreningen Kvinnohuset Västerås är en ovärderlig stödfunktion i ett samhälle som fortfarande är fyllt av mäns våld mot kvinnor. Kvinnohuset består av en kvinnojour, tjejjour och en öppen, utåtriktad verksamhet. Kvinnojouren och tjejjouren arbetar med direkt stöd till våldsutsatta tjejer och kvinnor och deras barn. I den öppna, utåtriktade verksamheten arbetas det för att belysa mäns våld mot kvinnor och maktobalanser ur olika perspektiv.

Så. Hur kan vi stödja Kvinnohusets arbete?
”Att stödja oss kan vara så mycket, bli medlem, delta i våra aktiviteter, sprid vår kunskap, följ oss på sociala medier, dela våra artiklar. Alla stora och små handlingar räknas, tillsammans flyttar vi fram positionerna i samhället. Alla kan göra någonting! ” säger Elin.

Vill du engagera dig i Kvinnohusets arbete?
Maila en intresseanmälan med kontaktuppgifter och gärna en tanke om varför du vill engagera dig till: kvinnohuset-vasteras@comhem.se.

 Om du som kvinna/tjej känner att:

 • Att du är rädd för att inte bli trodd
 • Att du skäms
 • Att du håller på att tappa fotfästet
 • Att någon utsatt dig för något du inte ville
 • Att du inte får bestämma över ditt eget liv
 • Att du blivit kränkt
 • Att det inte finns någon väg ut ur ditt förhållande
 • Att du är rädd för att förlora dina barn om du bryter upp
 • Att det är fara för ditt och barnens liv

Kontakta:
Kvinnojouren
021-12 67 80, 021-12 67 60
kvinnohuset@kvinnohuset-vasteras.org

Tjejjouren
021-12 70 10
tjejjouren-ronja@kvinnohuset-vasteras.org

Text: Johanna Lundin
Illustration: Clara Diesen

 

Equalate har tio års erfarenhet av att leda organisationsutveckling inom jämställdhet, mångfald och inkludering. Vi levandegör styrdokument, lagar och policys kopplat till mänskliga rättigheter och stödjer er i ert interna och externa jämlikhetsarbete. Vi leder korta och långa utbildningsprocesser, men med samma mål – ett samhälle där alla människor har samma villkor och värde.