Skip to main content

Anja Taube

Kanslichef på Sametinget >

Vad är du mest stolt över i ditt ledarskap?
När jag får människor att känna sig trygga på arbetsplatsen och arbeta gemensamt mot samma mål samt när samtalen om det som kan upplevas ”svårt” blir naturliga.


Beskriv en sådan situation: (t.ex att du vågar ta snacket och inte låter rädsla stå ivägen)

Jag tror det är viktigt att våga vara ärlig , även mot dig själv och våga säga ifrån de gånger det behövs.  Om tex diskussionen vid kaffebordet kan uppfattas som obehaglig för någon är det viktigt att jag som chef säger ifrån. Att vara chef innebär att det du säger har betydelse, oavsett du vill det eller inte, du har ett ansvar för att samtalet runt bordet håller en bra ton och att det känns bekvämt för alla.  

Vad motiverar dig:
Att få leda i förändring och se resultat

Vad är mest utmanande med att vara chef?
I denna chefsroll – att kombinera arbetet med att arbeta nära den politiska ledningen med att leda en förvaltning som har ett bredd uppdrag samt är spridd över halva Sverige . Jag tror på samtalet som verktyg i ledarskapet vilket innebär ett behov av att vara  fysiskt närvarande.

Vilken roll har jämställdhet och normkritik i ditt ledarskap?
Mångfaldsbegreppet har en särskild betydelse för oss som tillhör en minoritet och är ett urfolk. Vi ska klara av att ”tänka mångfald” samtidigt som vi kämpar med att själva få använda våra språk, näringar och vår kultur för att överleva.

Har du upptäckt några fördomar eller dolda förväntningar på kön/etnicitet eller annan diskrimineringsgrund i ditt ledarskap?
Ja

Vad hanterade du det?
Jag försöker i alla sammanhang att informera och uppmuntra till att skaffa sig kunskap om lagstiftning och diskrimineringsgrunder.