CASE: Blandade uppdrag Kultur, Föreningsliv och Trossamfund

  • RFSL, RFSU, TRANSAMMANS – Moderator under Pride Västerås och Pride Stocholm
  • SÖRMLANDS MUSEER – Utbildningsdag för sörmland museers pedagoger med fokus på normkritiskt pedagogik.
  • HÄLSINGLANDS MUSEUM – Processledd genusutbildning för hälsinglands museums medarbetare i samband med öppning av textil utställning.
  • REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND – Föreläsning på avslutningskonferensen jämställdhet inom regional tillväxt.
  • GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND – Föreläsning på konferensdag SamTidigt (samordnade och samtidiga insatser i tid för barn i utsatta miljöer).
  • KUND XX – Föreläsning för skolledning, politiker och samordnare om Genus i verkligheten
equalbusiness

Author equalbusiness

More posts by equalbusiness