CASE: Blandade uppdrag näringsliv

  • ESKILSTUNA KOMMUN – Tillväxtdagen och Näringlivsdagen i Eskilstuna – Föreläsningar om jämställdhet
  • SANDVIK – Utbildningsdag med fokus på maskulinitetsnormer på engelska via UN Women Sverige
  • Samverksansprojektet Växtzon – Utbildning av  ledningsgruppen, koordinatorer samt medverkande bolag i jämställdhetsintegrering och mångfald
  • IF – Utbildning Att förebygga diskriminering och främja likabehandling
  • FORSEN – Utbildning/workshop med samtliga 150 medarbetare på Vårkonferensen inom jämställdhet, genus och normkritik (mentimeter och grupparbeten)
  •  WSP – Utbildning i Normmedvetenhet och inkludering för samtliga medarbetare på Bro och Vattenbygge.
  • VÄXTZON – Utbildningar jämställdhetsintegerering för Almi, Handelskammaren, Nyföretagarcentrum (9 science parks och inkubatorer) och företagsrådgivare
  • ESKILSTUNA KOMMUN – Föreläsningar; Tillväxtdagen och Näringlivsdagen i Eskilstuna med fokus gender diversity management
  • WINNET – Dialogmöten med politiker via Winnet Västmanland om jämställdhet och näringslivutveckling
  • TILLVÄXT VÄSTMANLAND – Kunskapskonferens om jämställdhet
equalbusiness

Author equalbusiness

More posts by equalbusiness