Jämställdhetsexpert, VÄXTZON

Dialogmöten “Jämställdhet”, WINNET

Genusexpertis – SISTERS IN BUSINESS

Jämställdhetsintegrering, MUNKTELL SCIENCE PARK

Övriga uppdrag, FÖRETAGSSYSTEM