Jämställt bemötande, HALMSTAD KOMMUN

Utbildning “Härskartekniker”, MALMÖ STAD

Verktygslåda, MALMÖ STAD

Utbildning, MALMÖ STAD

Utbildning, JOBBPUNKT MIMER

Utbildning, VÄSTERÅS STAD

Delaktighetsplan, REGION VÄSTERNORRLAND

Utbildning, KINO (ESF-projekt)

Processledning, ESKILSTUNA KOMMUN

HBTQ-Utbildning, SUNDSVALLS KOMMUN

Utbildning “Praktiskt jämställdhetsarbete”, VÄSTERÅS STAD

Övriga uppdrag, KOMMUNER OCH LANDSTING