Utbildning och praktiska verktyg, STATENS HISTORISKA MUSEER

Utbildning, SÖRMLANDSIDROTTEN

Utbildning, SVENSKA KYRKAN

Övriga uppdrag, KULTUR, FÖRENINGAR OCH TROSSAMFUND