CASE: Myndigheten för yrkeshögskolan

Anlitade av Myndigheten för yrkeshögskolan med syftet att;

  • Utbilda tjänstepersoner inom myndigheter i Västerås och Hässleholm i jämställdhetsintegrering kopplat till deras JiM uppdrag
  • Utveckla kriterier och indikatorer för jämställdhet, mångfald och breddad rekrytering
equalbusiness

Author equalbusiness

More posts by equalbusiness