Utbildningar och rapport, SAMETINGET

Processledning “Likabehandling”, STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Utbildningsinsatser, UTRIKESDEPARTEMENTET

Föreläsning och åtgärdsplan, MILJÖPARTIET

Jämställdhetsutbildningar, MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN

Utbildningsinsatser, SEKO

Heldagskonferens, LÄNSSTYRELSEN SÖRMLAND/REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND

Konferensdag, GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND