Utbildning, TELIA COMPANY

Föreläsning och case, CHEF

Processledning, TRANSMISSION

Utbildning, ESS & MAX IV

Värdegrundsprocess, CARE OF HAUS

Värdegrundsutbildning, FLEET 101

Verktygslåda “Inkluderande arbetsplats” – MÄLARENERGI

Värdegrundsprocess, ACTIVE SOLUTION

Övriga uppdrag, NÄRINGSLIV