Anlitade av SEKO med bland annat;

  • Flertalet utbildningsinsatser för SEKO Mellansverige, IF Metall, Kommunal
  • Arbete med fokus på jämställdhetsintegrering och likabehandlingsarbete i praktiken
equalbusiness

Author equalbusiness

More posts by equalbusiness