Chefsdag, ESKILSTUNA KOMMUN

Utbildningar “Genuskoll”, KOMMUNAL SKOLA

Likabehandlingsplanen live, KOMMUNAL SKOLA

Utbildningar “Likabehandling i praktiken”, CARLFORSKA GYMNASIET 

Likabehandlingsprojekt, RÖNNBYSKOLAN

Utbildning, SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN

Löpande Utbildningar, ESKILSTUNA KOMMUN 

Chefsutbildning, ESKILSTUNA OCH STRÄNGNÄS KOMMUN

Övriga uppdrag, SKOLA OCH FÖRSKOLA