CASE: Statens Historiska Muséer

  • Anlitad av Statens historiska museer med syftet att;
    • Utbilda i det 3-åriga projektet JÄMUS för att skapa jämställda museer och medförfattande till boken Genusförbart – en metodbok för att genusintegrera museer
    • Utforma och lära ut praktiska verktyg om hur en ska jobba med genus och normkritik i utställningarna och i den pedagogiska verksamheten
equalbusiness

Author equalbusiness

More posts by equalbusiness