CASE: Utrikesdepartementet

Utbildningsinsatser och analys på uppdrag av Utrikesdepartementet;

  • Utbildning Att förebygga diskriminering och främja likabehandling för samtliga chefer/ambassadörer
  • Utbildning Strategiskt likabehandlingsarbete
 för personalenheten
  • Utbildning Jämställd och inkluderande kompetensförsörjning för rekryteringsansvariga
  • Normkritisk dokumentanalys av kompetensförsörjningsplan och strategisk inriktning
equalbusiness

Author equalbusiness

More posts by equalbusiness