Skip to main content

EQUALATE har på uppdrag av Eskilstuna kommuns Chefsdag genomfört:

  • Utbildning för skolledning, politiker och samordnare ”Genus i verkligheten.”
  • Utbildning i kön, genus, jämställdhet i relation till styrdokumentens krav.
  • Workshop med värderingsövningar samt utmanande cases framförda av skådespelare där deltagarna fick interagera för att reflektera kring aktuella utmaningar som skolledare i jämställdhetsuppdraget.