Skip to main content

> People have the power!

Vi tror på folkets kraft. Vi kan skapa förändring.
Hösten 2017 är ett levande bevis – tusentals kvinnor lyfte sina berättelser och förflyttade samtal och attityder till helt nya positioner. Tätt därpå följde beslut om samtyckeslagstiftning och förbud mot sexistisk och rasistisk reklam i Stockholms innerstad.
Gott folk! Vi har sån kraft.

EQUALATE har utbildat människor de senaste tio åren för att skapa jämlika och inkluderande miljöer. Efter #metoo och alla berättelser kände vi ett starkt behov av att finna nya metoder för att ställa relevanta frågor kopplat till mänskliga rättigheter. Kunde vi blanda in kultur,  konst och poesi? Konst som ytterligare ett språkrör för det arbete vi på EQUALATE vill göra. Ett sätt att formulera sig kring brännande frågor på ett samlande och utmanande vis med den försonande kraft som konst kan ha. Och att skapa inspiration för MER aktioner. Det som hänt 2017 behöver fångas upp, processas och visas upp, kanske i ny dräkt. För att inget av denna kraft ska gå förlorad, så utforskar vi nya vägar.

CREATIVE ACTIVISM föddes som idé!

CREATIVE ACTIVISM kommer fungera som en samhällskatalysator – en kreativ kraft som lyssnar, samlar intryck och ifrågasätter sin samtid. Med olika aktiviteter vill vi skapa förskjutningar och förflyttningar, väcka känslor, tankar och rörelser mot ett jämlikt samhälle. Några av aktiviteterna kommer innehålla insamlingar mot riktade mål. Dessa kommer stå i direkt relation till människor vi vill synliggöra eller stödja.  

Vi samarbetar med poet och konstnär Clara Diesen och kommer gemensamt skapa aktiviteter under 2018. Första aktiviteten kommer att presenteras 8 mars -på internationella kvinnodagen!

Nyfiken på att ta del i samtal och utformande av aktiviteter? Välkommen att kontakta oss info@equalate.se

Initiativtagare,
Johanna Lundin, VD och grundare Equalate
Clara Diesen, poet och konstnär

Equalate har tio års erfarenhet av att leda organisationsutveckling inom jämställdhet, mångfald och inkludering. Vi levandegör styrdokument, lagar och policys kopplat till mänskliga rättigheter och stödjer er i ert interna och externa jämlikhetsarbete. Vi leder korta och långa utbildningsprocesser, men med samma mål – ett samhälle där alla människor har samma villkor och värde.