Skip to main content

EQUALATE har genomfört flertalet dialogmöten med politiker och tjänstepersoner i Västmanland med fokus jämställdhet och näringslivutveckling. Workshop om genus, normer och attityder i näringslivet samt möjliga vägar för jämställdhet.