Dialogmöten “Jämställdhet”, WINNET

By 21 januari, 2020 CASE Företagssystem

EQUALATE har genomfört flertalet dialogmöten med politiker och tjänstepersoner i Västmanland med fokus jämställdhet och näringslivutveckling. Workshop om genus, normer och attityder i näringslivet samt möjliga vägar för jämställdhet.