Skip to main content

EQUALATE har anlitats av Miljöpartiet för att genomföra;

  • Föreläsning Inkluderande kommunikation och normkritikför partistyrelsen och jämställdhetskommitten.
  • Workshop och slutsatser med följande åtgärdsplan för framtida arbete med inkluderande kommunikation.