MUNKTELL SCIENCE PARK

Anlitad av Munktell Science Park med sytet att;

  • Skapa och utföra Sveriges första Mångfaldsdiplomering för Science Parks
  • Jämställdhetsintegrering av företagssystemet via aktiviteter och utbildningsinsatser med fokus på att utveckla jämställdhet och inkludering internt och extern
  • Facilitera Lunchfåtöljen – ett nätverk för att stärka kvinnors företagande
  • gera jämställdhetsexpert inom ESF projektet Making Space for Growth och regionala utvecklingsprojektet Växtzon med ansvar för att levandegöra de horisontella principerna; jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering

SISTERS OF BUSINESS

Anlitad av Sisters of Sweden som genusexpert i projektet Equal Business som tillsammans med forskare och doktorander med syftet att;

  • Kartläggning och synliggöra innovationssystemets brister
  • Identifiera möjliga vägar att göra innovationssystemet mer jämställt

ÖVRIGA UPPDRAG

  • VÄXTZON – Utbildningar jämställdhetsintegerering för Almi, Handelskammaren, Nyföretagarcentrum (9 science parks och inkubatorer) och företagsrådgivare
  • ESKILSTUNA KOMMUN – Föreläsningar; Tillväxtdagen och Näringlivsdagen i Eskilstuna med fokus gender diversity management
  • WINNET – Dialogmöten med politiker via Winnet Västmanland om jämställdhet och näringslivutveckling
  • TILLVÄXT VÄSTMANLAND – Kunskapskonferens om jämställdhet