MUNKTELL SCIENCE PARK

  • Skapande och utförande av Sveriges första Mångfaldsdiplomering för Science Parks.
  • Jämställdhetsintegrering av företagssystemet via aktiviteter och utbildningsinsatser med fokus på att utveckla jämställdhet och inkludering internt och extern.
  • Facilitera Lunchfåtöljen – ett nätverk för att stärka kvinnors företagande.
  • Jämställdhetsexpert inom ESF projektet Making Space for Growth och regionala utvecklingsprojektet Växtzon med ansvar för att levandegöra de horisontella principerna; jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.  

SISTERS OF BUSINESS

  • Anlitad av Sisters of Sweden som genusexpert i projektet Equal Business som tillsammans med forskare och doktorander arbetade för att kartlägga och synliggöra innovationssystemets brister och finna möjliga vägar att göra det mer jämställt.

ÖVRIGA UPPDRAG

  • Utbildningar jämställdhetsintegerering för Almi, Handelskammaren, Nyföretagarcentrum, Växtzon (9 science parks och inkubatorer) och företagsrådgivare.
  • Föreläsningar; Tillväxtdagen och Näringlivsdagen i Eskilstuna med fokus gender diversity management.
  • Dialogmöten med politiker via Winnet Västmanland om jämställdhet och näringslivutveckling.
  • Tillväxt Västmanland, kunskapskonferens om jämställdhet.

KUNDER I URVAL