Genusexpertis – SISTERS IN BUSINESS

By 21 januari, 2020 CASE Företagssystem

EQUALATE har anlitats av Sisters of Sweden som genusexpert i projektet Equal Business som tillsammans med forskare och doktorander med syftet att;

  • Kartläggning och synliggöra innovationssystemets brister
  • Identifiera möjliga vägar att göra innovationssystemet mer jämställt