Skip to main content

EQUALATE har genomfört mängder av utbildningar och workshops med tusentals elever i genus, makt och normer kopplat till skolornas likabehandlingsplaner. Vi har använt oss av metoder som värderingsövningar, drama, rollspel och film för att levandegöra likabehandlingsplanen i praktiken.

Utbildning och workshops har genomförts på följande skolor:

 • Djurgårdsskolan
 • British Junior
 • Kunskapsskolan
 • Montessoriskolan
 • Persboskolan
 • Lagersbergskolan
 • Trollbackskolan
 • IES
 • Västerängen
 • Skiljeboskolan
 • S:ta Gertrud skola
 • Bäckbyskolan
 • Håkantorpskolan
 • Hökåsens skola
 • Rostaskolan
 • Örebro
 • Hovstaskolan Örebro