Heldagskonferens, LÄNSSTYRELSEN SÖRMLAND/REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND

EQUALATE har agerat moderator på spridningskonferensen JÄ med fokus på  lansering av kommunikationsmaterial om  jämställdhet och tillväxt. Fokus jämställdhet och tillväxt, statistik, verktyg och inspiration för fortsatt arbete.