Skip to main content

> JAG SKA SÄGA DIG VEM JAG ÄR. MEN DET ÄR LITE KRÅNGLIGT…

Identitet föränderlig, en kameleont, självvald, egenhändigt fabricerad, och ändå inte. Det vill säga, ändå inte självvald och inte egenhändigt fabricerad, men dock, föränderlig. Vi präglas genom hela livet, oftast omedvetet. Men tänk om vi gör oss medvetna!
Det är hoppfullt, det betyder att med kan vi bli precis de vi vill vara. Men först, behöver vi förstå att vi inte är fria, innan vi kan vara det.

Vart kommer du ifrån? Är den vanligaste frågan jag fått! Mycket vanligare än vad heter du? och många gånger vanligare än, vill du leka?
Det fanns sanningen och så fanns rätt svar. En invecklad historia, väldigt kort:
Jag kom till Sverige en kanadensare på besök, och blev kvar, som flykting från Mellanöstern. Det var inte mitt val. Men det var rollen som tilldelades. Över en natt, förändrades allt. Jag har ingen erfarenhet av ett sådant liv. Mina berättelser, var mina välmenande släktingars berättelser. Mina egna, fick kura ihop i ett litet hörn, i väntan på glömska. Förvirring och fokus, från oskuld till berövad på röst och identitet. Multipla kulturkrockar i en salig gröt smaksatt med skam. Avsikterna var goda, men … Får man inte vara den man, på riktigt, är, signaleras att man är ovärdig. Det där med identitet, blev krångligt.

Jag har sökt mig fram genom de psykologiska teorierna, de biologiska förklaringsmodellerna, de sociala fenomenen, ur öst och ur väst, i litteraturen och på livets arena. Min historia är full av händelser, berättelser om en flicka, en kvinna, en människa, en pilgrim, som försöker finna sig själv på alla plan, en identitet,
genom olika kostymer och sammanhang. Vem är jag? Vad är jag? Vad är tillåtet? Men visst. Vi alla frågar oss själva dessa, någongång, ibland. Frågorna är viktiga. De kallar till frihet.
Det var ett beslut jag tog, att återerövra min berättelse, min identitet. Och som när man tar sina första steg, något ostadigt, läskigt, men spännande och hoppfullt, börjar något veckla ut sig, som känns, lite mer som mig själv. Lite mer som min egen, inte isolerad! Men nu, i relation, på riktigt, fortfarande något klumpigt, gungigt, i denna nya identitet som mig själv. Men under medveten utveckling. Vart kommer du från? Vem är du? Ja, vem vill du vara? Vart känner du dig, hemma? 

 

Text: Alexandra Kambler, Dharma Lifestyle International

 

Equalate har tio års erfarenhet av att leda organisationsutveckling inom jämställdhet, mångfald och inkludering. Vi levandegör styrdokument, lagar och policys kopplat till mänskliga rättigheter och stödjer er i ert interna och externa jämlikhetsarbete. Vi leder korta och långa utbildningsprocesser, men med samma mål – ett samhälle där alla människor har samma villkor och värde.