EQUALATE har ingått i samverkansprojekt där nio företagsinkubatorer och science parks jobbar tillsammans för att få företag att växa. Uppdraget har innehållet att kvalitetssäkra projektet ur jämställdhet, tillgänglighet- och ickediskriminering enligt de horisontella kriteriernas krav . Utbildning av ledingsgruppen, koordinatorer samt medverkande bolag.