EQUALATE har anlitats av Munktell Science Park för jämställdhetsintegrering av företagssystemet via aktiviteter och utbildningsinsatser med fokus på att utveckla jämställdhet och inkludering internt och externt.

Exempel på aktiviteter;

  • Facilitering av Lunchfåtöljen – ett nätverk för att stärka kvinnors företagande.
  • Sveriges första Mångfaldsdiplomering för Science Parks.
  • Jämställdhetsexpertis inom ESF projektet Making Space for Growth och regionala utvecklingsprojektet Växtzon med ansvar för att levandegöra de horisontella principerna; jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.