ESKILSTUNA KOMMUN

Processledning av kommunledningskontoret i jämställdhetsintegrering med målet att levandegöra ett utav stadens åtagande inom jämställdhet.

  1. Kartläggning  via intervjuer och dokumentanalys
  2. Analys
  3. Handlingsplan och utbildning

SUNDSVALLS KOMMUN

  • HBTQ- utbildning för all personal på Kultur- och fritidsförvaltning med fokus främjande av en god arbetsmiljö.
  • Öka personalens kunskap om hbtq kopplat till bemötande gentemot kunder för en likvärdig och jämställd service.
  • Ett samarbete med vår finländska samarbetspartner Ekvalita.

UTBILDNINGAR & FÖRELÄSNINGAR

  • Jämställdhetsintegrering – Myndigheten för yrkeshögskolan i Västerås och Hässleholm, även framtagning av kriterier och indikatorer för jämställdhet.
  • Intersektionellt jämställdhetsarbete – Västerås nämnder och förvaltningar.
  • Processledning av likabehandlingsgruppen – Statistiska centralbyrån.
  • Utformning av normkrititisk verktygslåda – Malmö Stad. (nordiskt samarbete med Medida och Ekvalita)

KUNDER I URVAL