SPECIALPEDAGOGISKA MYNDIGHETEN

  • Utbildning av nyckelpersoner ( 20 utbildningsgrupper) inom myndigheten i jämställdhetsintegerering och normkritik kopplat till regeringsuppdraget JiM .
  • Utbildningarna har skräddarsytts beroende på yrkesgrupp; chefer, HR, kommunikation, samordnare, läromedel, processledare, rektorer, osv.

MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN

  • Utbildning av tjänstepersoner inom myndigheter i Västerås och Hässleholm i jämställdhetsintegrering kopplat till deras JiM uppdrag.
  • Utveckling av kriterier och indikatorer för jämställdhet, mångfald och breddad rekrytering.

KUNDER I URVAL