STATENS HISTORISKA MUSEER

  • Utbildare i det 3-åriga projektet “JÄMUS” för att skapa jämställda museer och medförfattande till boken ”Genusförbart” -en metodbok för att genusintegrera museer.
  • Praktiska verktyg om hur en ska jobba med genus och normkritik i utställningarna och i den pedagogiska verksamheten.

SÖRMLANDSIDROTTEN

  • Utbildare av styrelser, ledare och aktiva utövare i det 3-åriga projektet ”Tänk Jämt” – för en mer jämställd idrott.
  • Ansvarig för flertalet utbildningsinsatser i praktisk jämställdhet inom flertalet deltagande föreningar; ridsport, gymnastik, ishockey och simhopp.

ÖVRIGA UPPDRAG

  • Moderator under Pride Västerås, Pride Stocholm genom RFSL, RFSU, Transammans
  • Utbildningsdag för sörmland museers pedagoger med fokus på normkritiskt pedagogik.
  • Processledd genusutbildning för hälsinglands museums medarbetare i samband med öppning av textil utställning.

KUNDER I URVAL