STATENS HISTORISKA MUSEER

Anlitad av Statens historiska museer med syftet att;

  • Utbilda i det 3-åriga projektet JÄMUS för att skapa jämställda museer och medförfattande till boken Genusförbart – en metodbok för att genusintegrera museer
  • Utforma och lära ut praktiska verktyg om hur en ska jobba med genus och normkritik i utställningarna och i den pedagogiska verksamheten

SÖRMLANDSIDROTTEN

Anlitad av Sörmlandsidrotten med syftet att;

  • Utbilda styrelser, ledare och aktiva utövare i det 3-åriga projektet Tänk Jämt – för en mer jämställd idrott
  • Ansvara för flertalet utbildningsinsatser i praktisk jämställdhet inom flertalet deltagande föreningar; ridsport, gymnastik, ishockey och simhopp

ÖVRIGA UPPDRAG

  • RFSL, RFSU, TRANSAMMANS – Moderator under Pride Västerås och Pride Stocholm
  • SÖRMLANDS MUSEER – Utbildningsdag för sörmland museers pedagoger med fokus på normkritiskt pedagogik
  • HÄLSINGLANDS MUSEUM – Processledd genusutbildning för hälsinglands museums medarbetare i samband med öppning av textil utställning