Skip to main content

> LUCIA – Vem du än är.

För någon vecka sen gick jag och strosade på på affären, då jag såg en affisch med luciakandidater. Inga sångprov för vem som ska bli lucia, utan bara docklika vita kvinnor leendes i rad. Skönhetstävling hinner jag tänka. Jag minns själv hur jag under min uppväxt inte ens tänkte tanken på att jag som mörkhyad skulle ha en chans att bli luciakandidat på en sådan flyer. Jag övervägde inte ens möjligheten. Normen var stark. 
 
Jag googlar på lucia. Hur har det förändrats på åren sen min egen tid på skolan? Jag blir glad då jag ser förskolor som tänker normkritiskt kring lucia, barn, oavsett kön promenerar hand i hand som lucia och klokt uttrycker att vem som helst kan vara lucia. Barnen blir förebilder för oss vuxna. Malmö går i bräschen i år, då de annonserar efter en lucia utan att fokusera på hur hen ska se ut eller hens sångröst; personen ska ha varit en god medmänniska och visat engagemang för staden och sina medmänniskor. Samtidigt omgärdas lucia av normer, som ter sig starka. Så fort Lucia gestaltats i media av någon annan än en kvinna med ljus hud och blont hår, så kommer hatstormen. För två år sen log en pojke med annan hudfärg än vit på Åhlens reklampelare, bilden togs ner på grund av hatstorm. Radiodokumentären “Svart Lucia”
visar också på negativa konsekvenser då lucia som ljusbringare i form av sin vita hudfärg bryts. Det är viktigt att utmana traditioner, se exempelvis Moha Frikrafts luciaporträtt nedan. Det visar en ny bild av vad som är möjligt. 
 
Jag tycker att det är viktigt med en inkluderande tradition kring lucia, särskilt om traditionen ska befinna sig i skolans värld. Vi behöver ha ett luciatåg där du själv får välja vilken roll du vill ha, kön och etnicitet ska inte begränsa oss . Lek med de rollerna som finns. Var öppen och nyfiken. Begränsa inte genom gamla traditioner utan skapa nya som inkluderar alla. 
 

Text: Malin Svensson
Foto:
Tomas Gunnarsson, Genusfotografen

 

Equalate har tio års erfarenhet av att leda organisationsutveckling inom jämställdhet, mångfald och inkludering. Vi levandegör styrdokument, lagar och policys kopplat till mänskliga rättigheter och stödjer er i ert interna och externa jämlikhetsarbete. Vi leder korta och långa utbildningsprocesser, men med samma mål – ett samhälle där alla människor har samma villkor och värde.