Skip to main content

Under de senaste veckorna har “Huskvinna”-artikeln av Greta Thurfjell varit en het debatt i media.

När jag läser artikeln slås jag av många olika känslor. Den här artikeln talar inte till mig, med annan hud än vit, eller till mig som kvinna boendes i glesbygd. Den talar inte till personer med en annan sexualitet än den heterosexuella. De pratar om vita kvinnors val och lockelsen till konservatism. Artikelförfattaren talar om hennes vänner som drömmer om att vara hemmafruar och kritiserar försöket till ett jämställt bokstaveringsalfabet.
Den vita medelklasskvinnan kan välja rollen som hemmafru, och sedan kliva ur den då hon önskar. Hon ser sig som fri, att välja rollen som en rebellisk handling mot de senaste årens “peak woke”, vilket artikelförfattaren beskriver som de senaste årens utbildande i andras erfarenheter. Den här artikeln är just ett skapande av den andre, en position som i denna text innehas av de som inte innefattas av den vita medelklasskvinnan i urban miljö. De utesluter övriga kvinnors och transpersoners erfarenheter.
 
Thurfjell intervjuar kvinnorna bakom podden “Della Q” , en podd som ska tilltala “de som förstått att det inte är så farligt att erkänna att kvinnor och män är olika”. 2 snäva kategorier, kvinna – man. Hemmafru och yrkesarbetande man. Huskvinna slängs med som begrepp, men vad innebär det rent praktiskt att vara huskvinna? Utförandet av det obetalda hem och omsorgsarbetet? Ansvaret i hemmet ska inte ligga på ett specifikt kön, utan delas lika, det är ett av delmålen för jämställdhetspolitiken i Sverige. Det är ett viktigt mål, för att bryta strukturer i samhället som varit självklara under många år. Kvinnan i hemmets sfär, kvinnan i det privata. Mannen i det offentliga, med makten i handen. Skillnaderna mellan land och stad blir också tydligt i texten. Bilden som artikelförfattaren förmedlar är den om glesbygdsfeministen som lite “efter” i den feministiska utvecklingen. Det urbana är normen, det moderna och upplysta, medan kvinnor i glesbygden utmålas tvärtom.
 
En avslutande reflektion: om du har förmånen att på en av Sveriges största kultursidor skriva en heteronormativ text kring att du vill behaga din man, med hjälp av ett ord som anspelar på ett rasistiskt uttryck, då bör du se över dina privilegier!

 

Text: Malin Svensson
Illustration: Annika Carlsson

 

Equalate har tio års erfarenhet av att leda organisationsutveckling inom jämställdhet, mångfald och inkludering. Vi levandegör styrdokument, lagar och policys kopplat till mänskliga rättigheter och stödjer er i ert interna och externa jämlikhetsarbete. Vi leder korta och långa utbildningsprocesser, men med samma mål – ett samhälle där alla människor har samma villkor och värde.