SEKO

  • Flertalet utbildningsinsatser för SEKO Mellansverige, IF Metall, Kommunal.
  • Fokus jämställdhetsintegrering och likabehandlingsarbete i praktiken.

SVENSKA KYRKAN

  • Utbildning av kyrkopolitiker, ledningsgrupp och medarbetare i jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering  enligt ESF:s skallkrav.

ÖVRIGA UPPDRAG

  • Regionförbundet Sörmland, föreläsning på avslutningskonferensen jämställdhet inom regional tillväxt.
  • Göteborgsregionens kommunalförbund, föreläsning på konferensdag ”SamTidigt” (samordnade och samtidiga insatser i tid för barn i utsatta miljöer).
  • Föreläsare för skolledning, politiker och samordnare om ”Genus i verkligheten”.

KUNDER I URVAL