SEKO

Anlitade av SEKO med bland annat;

  • Flertalet utbildningsinsatser för SEKO Mellansverige, IF Metall, Kommunal
  • Arbete med fokus på jämställdhetsintegrering och likabehandlingsarbete i praktiken

SVENSKA KYRKAN

Utbildningar enligt ESF:s skallkrav av kyrkopolitiker, ledningsgrupp och medarbetare inom;

  • Jämställdhet
  • Tillgänglighet
  • Ickediskriminering

ÖVRIGA UPPDRAG

  • Regionförbundet Sörmland, föreläsning på avslutningskonferensen jämställdhet inom regional tillväxt
  • Göteborgsregionens kommunalförbund, föreläsning på konferensdag SamTidigt (samordnade och samtidiga insatser i tid för barn i utsatta miljöer)
  • Föreläsare för skolledning, politiker och samordnare om Genus i verkligheten