Skip to main content

EQUALATE har löpande genomfört utbildningar och workshops  för pedagoger och chefer samt processledning under en tioårsperiod inom jämställdhet, genus, likabehandling på förskolorna i kommunen.

Utbildning och workshop på följande skolor:

  • Stenby förskola
  • Fogdegatans förskola
  • lvägens förskola
  • Fröslunda förskola
  • Berga förskola
  • Nyforsgatan förskola
  • Källgatans förskol
  • Kvicksundsförskolor
  • Vikariepoolen