UTRIKESDEPARTEMENTET

Utbildningsinsatser och analys på uppdrag av Utrikesdepartementet;

  • Utbildning Att förebygga diskriminering och främja likabehandling för samtliga chefer/ambassadörer
  • Utbildning Strategiskt likabehandlingsarbete
 för personalenheten
  • Utbildning Jämställd och inkluderande kompetensförsörjning för rekryteringsansvariga
  • Normkritisk dokumentanalys av kompetensförsörjningsplan och strategisk inriktning

MILJÖPARTIET

Anlitade av Miljöpartiet;

  • Föreläsning Inkluderande kommunikation och normkritik för partistyrelsen och jämställdhetskommitten

SPECIALPEDAGOGISKA MYNDIGHETEN

Skräddarsydda utbildningar av nyckelpersoner ( 20 utbildningsgrupper) inom myndigheten, kopplat till regeringsuppdraget JiM. Utbildningarna har anpassats beroende på yrkesgrupp; chefer, HR, kommunikation, samordnare, läromedel, processledare, rektorer, osv. Utbildningar inom områdenena;

  • Jämställdhetsintegerering
  • Normkritik

MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN

Anlitade av Myndigheten för yrkeshögskolan med syftet att;

  • Utbilda tjänstepersoner inom myndigheter i Västerås och Hässleholm i jämställdhetsintegrering kopplat till deras JiM uppdrag
  • Utveckla kriterier och indikatorer för jämställdhet, mångfald och breddad rekrytering