ICA

  • Utbildning för försäljningsledare, hr- chefer och försäljningchefer i jämställdhet, normer och inkluderande kommunikation.

MAKING SPACE FOR GROWTH

  • Ansvar för de horisontella principerna i det 3-åriga projektet Making Space for growth – ett Socialfondsprojekt för kompetensutveckling inom affärsutveckling av solo- och mikroföretag.
  • Utbildning för medverkande företag i 4R, horisontella principerna och gender diversity management som affärsutveklingsmodell.
  • Utbildning av styrgrupp och koordinatorer i jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering.

ÖVRIGA UPPDRAG

  • Föreläsningar på  Tillväxtdagen och Näringlivsdagen i Eskilstuna med jämställdhet.
  • Sandvik- utbildningsdag med fokus på maskulinitetsnormer på engelska via UN Women Sverige.
  • Jobba mot bolag i samverksansprojektet Växtzon. Utbildning av  ledningsgruppen, koordinatorer samt medverkande bolag i jämställdhetsintegrering och mångfald.

KUNDER I URVAL