FLEET 101

Värdegrundsutbildning innehållande;

 • Analys och formulerande av riktlinjer
 • Rutiner för sexuella trakasserier
 • Formulerande av Code of Conducts (i samverkan med arbetgruppen)

Care of Haus

Värdegrundsprocess med 5 utbildningsmoment och formulerande av omfattande Likabehandlingsplan innehållande;

 • Aktiva åtgärder
 • Riktlinjer och rutiner för sexuella trakasserier
 • Code of Conducts

ACTIVE SOLUTION

Värdegrundsprocess med 5 utbildningsmoment och formulerande av omfattande Likabehandlingsplan innehållande;

 • Aktiva åtgärder
 • Riktlinjer
 • Rutiner för sexuella trakasserier

MÄLARENERGI

Utformning och produktion av;

 • ”Verktygslåda för en inkluderande arbetsplats” innehållande två f2f utbildningar för chefsgrupper
 • Utbildningarna ”Inkluderande ledarskap” och ”Inkluderande arbetsplats” riktat till chef-chef samt chef-medarbetare

ÖVRIGA UPPDRAG

 • Tillväxtdagen och Näringlivsdagen i Eskilstuna – Föreläsningar om jämställdhet.
 • SANDVIK – Utbildningsdag med fokus på maskulinitetsnormer på engelska via UN Women Sverige.
 • Samverksansprojektet Växtzon – Utbildning av  ledningsgruppen, koordinatorer samt medverkande bolag i jämställdhetsintegrering och mångfald.
 • IF – Utbildning “Att förebygga diskriminering och främja likabehandling”.
 • FORSEN – Utbildning/workshop med samtliga 150 medarbetare på Vårkonferensen inom jämställdhet, genus och normkritik (mentimeter och grupparbeten).
 •  WSP – Utbildning i ”Normmedvetenhet och inkludering” för samtliga medarbetare på Bro och Vattenbygge.

KUNDER I URVAL