TELIA COMPANY

Anlitade av Telia Company med syftet att:

 • Utveckla e-learnings för medarbetare och chefer internationellt med fokus unconcsious bias, diversity and inclusion.
 • Utbilda samtliga chefer med rekryteringsansvar internationellt.

Care of Haus

Värdegrundsprocess med 5 utbildningsmoment och formulerande av omfattande Likabehandlingsplan innehållande;

 • Aktiva åtgärder
 • Riktlinjer och rutiner för sexuella trakasserier
 • Code of Conducts

FLEET 101

Värdegrundsutbildning innehållande;

 • Analys och formulerande av riktlinjer
 • Rutiner för sexuella trakasserier
 • Formulerande av Code of Conducts (i samverkan med arbetgruppen)

MÄLARENERGI

Utformning och produktion av;

 • Verktygslåda för en inkluderande arbetsplats innehållande två f2f utbildningar för chefsgrupper
 • Utbildningarna Inkluderande ledarskap och Inkluderande arbetsplats riktat till chef-chef samt chef-medarbetare

ACTIVE SOLUTION

Värdegrundsprocess med 5 utbildningsmoment och formulerande av omfattande Likabehandlingsplan innehållande;

 • Aktiva åtgärder
 • Riktlinjer
 • Rutiner för sexuella trakasserier

ÖVRIGA UPPDRAG

 • ESKILSTUNA KOMMUN – Tillväxtdagen och Näringlivsdagen i Eskilstuna – Föreläsningar om jämställdhet
 • SANDVIK – Utbildningsdag med fokus på maskulinitetsnormer på engelska via UN Women Sverige
 • Samverksansprojektet Växtzon – Utbildning av  ledningsgruppen, koordinatorer samt medverkande bolag i jämställdhetsintegrering och mångfald
 • IF – Utbildning Att förebygga diskriminering och främja likabehandling
 • FORSEN – Utbildning/workshop med samtliga 150 medarbetare på Vårkonferensen inom jämställdhet, genus och normkritik (mentimeter och grupparbeten)
 •  WSP – Utbildning i Normmedvetenhet och inkludering för samtliga medarbetare på Bro och Vattenbygge.