Skip to main content

Utbildning och workshops i jämställdhet, genus, likabehandling på:

  • Samtliga kommunala förskolor i Kallhäll i Stockholm.
  • Samtliga privata förskolor i jämställdhet, genus, likabehandling i Västerås stad.
    Samtliga kommunala förskolepedagoger i jämställdhet, genus och normkritik med fokus på bemötande och kommunikation i Örebro, Strängnäs och Eskilstuna kommun.
  • Skolforum ”Be a Genius – Jämställdhet i klassrummet
  • Linköpings universitet – Women Finance Days ”Jämställdhetspolitik, genusteori och jämställdhetsstrategi”
  • Uppsala Slott, internationell ungdomsprojekt ”Gender equality , global and local”
  • Barnrättsdagarna ”Likabehandlingsarbete i praktiken”
  • SISU – Utbildning för ungdomsgruppen ”Härskartekniker, genus och normer”