EQUALATE har genomfört utbildning av likabehandlings-gruppen vid Statistiska centralbyrån, med följande innehåll;

  • Fokus
  • Att leda jämställdhets- och likabehandlings-uppdrag på myndighet
  • Strategier och mål