ESKILSTUNA,- STRÄNGNÄS- OCH ÖREBRO KOMMUN

  • Utbildning av samtliga kommunala förskolepedagoger i jämställdhet med fokus på bemötande och kommunikation.
  • I Eskilstuna och Strängnäs utbildades även förskolecheferna.
  • Insatsen fördjupades i Strängnäs kommun där vi formulerade en 3-årig genusrapport/handlingsplan för att stötta det framtida jämställdhetsarbetet i förskolan.

VÄSTERÅS-, ESKILSTUNA- OCH STOCKHOLMS KOMMUN

  • Workshop med tusentals elever i genus, makt och normer kopplat till skolan likabehandlingsplan.
  • Likabehandlingsarbete i praktiken.

ÖVRIGA UPPDRAG

  • Utbildningar – Eskilstuna-, Västerås-, och Örebro kommun samt Mo i Rana, Norge.
  • Implementering av likabehandlingsplan – Rönnbyskolan.
  • Likabehandling i praktiken – Utbildningsprocess på Carlforska Gymnasiet.
  • Utbildning och processledning (jämställdhet, genus och likabehandling) – Förskolor i Eskilstuna och Västerås.
  • Utbildning normkritik- samtliga privata förskolor i Västerås kommun.

KUNDER I URVAL