ESKILSTUNA,- STRÄNGNÄS- OCH ÖREBRO KOMMUN

Anlitad av Eskilstuna kommun för att bland annat;

  • Utbilda samtliga kommunala förskolepedagoger i jämställdhet med fokus på bemötande och kommunikation
  • Utbilda förskolechefer
  • Insatsen fördjupades i Strängnäs kommun där vi formulerade en 3-årig genusrapport/handlingsplan för att stötta det framtida jämställdhetsarbetet i förskolan

VÄSTERÅS-, ESKILSTUNA- OCH STOCKHOLMS KOMMUN

Anlitade för att driva likabehandlingsarbete i kommunerna, såsom ex;

  • Workshop med tusentals elever i genus, makt och normer kopplat till skolan likabehandlingsplan
  • Likabehandlingsarbete i praktiken

ÖVRIGA UPPDRAG

  • MO i Rana, Norge – Utbildningar
  • RÖNNBYSKOLAN – Implementering av likabehandlingsplan
  • CARLFORKSA GYMNASIET – Utbildningsprocess: Likabehandling i praktiken
  • KOMMUNALA FÖRSKOLOR – Utbildning och processledning (jämställdhet, genus och likabehandling) kommunala förskolor i Eskilstuna kommun och Västerås stad
  • PRIVATA FÖRSKOLOR – Utbildning normkritik på samtliga privata förskolor Västerås stad.