Utbildning “Härskartekniker”, MALMÖ STAD

EQUALATE har genomfört tvåstegsutbildning för medarbetare på Stadsbyggnadskontoret i Härskartekniker, antidiskriminering och inkludering. Fokus vid första tillfället intern arbetsmiljö och andra tillfället: det externa kundbemötandet med att erbjuda en likvärdig och jämställd service.