Skip to main content

EQUALATE har genomört utbildningar och föreläsningar i Intersektionellt jämställdhetsarbete för medarbetare  på Västerås stads nämnder och förvaltningar. Bas- och fördjupningsutbildning.