Skip to main content

EQUALATE har anlitats av Sörmlandsidrotten med syftet att;

  • Utbilda styrelser, ledare och aktiva utövare i det 3-åriga projektet Tänk Jämt– för en mer jämställd idrott
  • Ansvara för flertalet utbildningsinsatser i praktisk jämställdhet inom flertalet deltagande föreningar; ridsport, gymnastik, ishockey och simhopp