EQUALATE har utbildat kyrkopolitiker, ledningsgrupp och medarbetare (enligt ESF:s skallkrav av) inom;

  • Jämställdhet
  • Tillgänglighet
  • Ickediskriminering