Skip to main content

EQUALATE har genomfört följande utbildnings- och moderatorsuppdrag på uppdrag av Västerås stad:

  • Intersektionellt jämställdhetsarbeteför Västerås nämnder och förvaltningar.
  • Jämställdhet i praktiken för serviceförvaltningen.
  • Föreläsning Jämställd tillväxtMångfaldsdagen.
  • Moderator på PRIDE under åren 2016-2017.