Skip to main content

EQUALATE har genomfört utbildningsinsatser och analys på uppdrag av Utrikesdepartementet;

  • UtbildningAtt förebygga diskriminering och främja likabehandling för samtliga chefer/ambassadörer
  • Utbildning Strategiskt likabehandlingsarbete
 för personalenheten
  • Utbildning Jämställd och inkluderande kompetensförsörjningför rekryteringsansvariga
  • Normkritisk dokumentanalys av kompetensförsörjningsplan och strategisk inriktning