Skip to main content

Maria Christenson

Förskolechef, Eskilstuna kommun >

Vad är du mest stolt över i ditt ledarskap?
Mitt normkritiska arbete i förskolan, jag har arbetat mycket med att utmana mig själv och mina medarbetare. Vända och vrida på de olikheter som jag möter i mitt arbete på förskolan. Inte låta något passera. 

När jag trott att jag har alla tankar och mitt tyckande och tänkande klart för mig så har jag blivit utmanad/om kull kastad igen i mina tankar. 
Min filosofi och tanke är att om jag banar vägen i svåra känsliga frågor så kommer pedagogerna och känna sig trygga i att kunna göra detsamma. Utmaningen är ju att själv vara modig och inge medarbetare mod att också våga.

Beskriv en sådan situation: (t.ex att du vågar ta snacket och inte låter rädsla stå ivägen)
 
Som ny chef på mångkulturella förskolor så mötta jag frågor och oro kring könsstympning. 
Jag fick ett bra tankestöd av en kollega att tänka ”lika naturligt” som vissa traditioner genomförs i olika kulturer, lika naturligt kan jag ställa frågan hur de ställer sig till könsstympning. Detta gjorde att jag bestämde mig för att gå in i samtal med vårdnadshavare som jag tidigare aldrig tänkt att jag kunde samtala kring. Jag bestämde mig för att prata kring könstympning med vårdnadshavare. Ställa frågan, hur ställer ni er till könsstympning och förklara att enligt svensk lag är det förbjudet. 

Vad motiverar dig: 
De positiva reaktionerna som jag får tillbaks. Det stödet som familjerna upplever att de får. Jag kanske inte kan stoppa det alla gånger men jag tänker att stoppar det några så är det ett arbete i helt rätt riktning.
Motiveringen blir så stark när pedagogerna helt plötsligt börjar höra och reflektera normkritiskt i större utsträckning än tidigare. När de förklara hur de ”hör” så mycket mer idag än tidigare och letar verktyg för att förebygga och främja. Modet i att möta vårdnadshavare i våra diskrimineringsgrunder där kulturkrockar kan ibland vara stora. Att starkt hålla i vår värdegrund på förskolan gör mig starkt motiverad och driven.

Vad är mest utmanande med att vara chef?
Utmaningen är att vara modig på ett ödmjukt sätt, visa på nyfikenhet och ett genuint engagemang. Ta till vara på allas olikheter och styrkor.
Jag kan göra skillnad genom att utmana medarbetare i små tankevurpor som kan medföra stora förändringar. Inte släppa om jag hör eller upplever rasism, kränkningar eller utanförskap. 

Vilken roll har jämställdhet och normkritik i ditt ledarskap?
Det är en viktig pusselbitar i mitt ledarskap och är av stor betydelse för barn och vuxna på förskolan. Lika rättigheter, villkor, möjligheter att själva forma sina liv. Samma möjlighet till inflytande och jämlikhet.
Arbeta för att våra barn ska kunna vara sig själva, nyfikna och fria. 

Har du upptäckt några fördomar eller dolda förväntningar på kön/etnicitet eller annan diskrimineringsgrund i ditt ledarskap?
Fördomar kring skillnaden mellan vårdnadshavares tankar kring jämställdhet. Spelar kultur någon roll i detta sammanhang? Tar jag handlingar förgivet utan att egentligen lyssna djupare på hur det ligger till?
Engagemang i sina barns vistelse på förskolan, är det av ointresse eller stor respekt för förskolans undervisning som gör att vårdnadshavare inte kommer hela vägen in på förskolan/avdelningen utan lämnar barn ibland vid ytterdörren. 

Vad gjorde du då?
Försökte förstå vad som gjorde att jag faktiskt hade en färdig tanke kring hur olika föräldrargrupper skulle vara och/eller agera. Bakgrunden till varför. Det är kanske så att jag inte förstår den bakgrund eller kultur som familjerna bär med sig oavsett vilket land de kommer ifrån. 
Kunde jag komma närmre och tänka kring hur jag valde att bemöta för att kunna tänka och agera tillsammans istället?